Ели Герзилова е родена в София през 1956г.Завършва специалността "Керамика и Съкло" в София през 1974.Работи над 10 години към "Съюза на Българските Художници" а от 1992 година прави уникатна керамика в собственото си ателие. Нейни произведения радват много хора из целия свят.
 
     
EN BG DE